محسن باقری

محسن باقری

یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
گفتگو با خبرگزاری آنا

چند روز پیش به دعوت خبرگزاری آنا ، برای انجام مصاحبه ای در رابطه با فعالیت های مجموعه بین المللی عاشورا به دفتر این خبرگزاری رفتم.

مشروح گفتگو در لینک رو به رو: http://www.ana.ir/news/385407